Sümeyye Diyari Forum

 ANA SAYFA   Sümeyye Diyari | Sevgiye ve Kalplere Açılan Bir Kapı

 ÇOCUKLARIMIZA ALLAH'I NASIL ANLATALIM  


                    
 
Çocuklarımıza ALLAH' Nasıl Anlatalım- Prof. Dr. Mehmet Emin AY

                                                                                                                             

ÇOCUKLARIMIZA ALLAH'I NASIL ANLATALIM

   - ALLAH'A İMAN ÖĞRETİMİ

ALLAH'A İMANIN ÖĞRETİMİ

İnsan hayatında önemli bir yeri olan ibadetlerin asıl daya­nağı inanç sistemidir, îmân olmadan ibadetin varlığı düşünülemez. O halde, her şeyden önce sağlam bir imân temeli oluşturulmalıdır. Bu temelin en önemli yapı taşı Allah'a imân olduğuna göre, bunun yetişkinler tarafından yetişmekte olan nesillere kazandırılması en önemli görevdir.

İslâm dininde çocuğun müstesna bir yeri ve değeri olduğu, gerek Kur'ân-ı Kerîm'in âyetleri, gerekse Hz. Peygamber'in (s.a.v.) hadislerinden anlaşılmaktadır. O halde, Allah ve Resulünün verdiği bu değer, onlardan esirgenmemelidir. Çocuklara her konuda sevgi ve anlayışla yaklaşılması, İslâmî bir prensip olduğu gibi, pedagojik realiteye de uygundur.

Çocukluk çağında ilk yılların önemi ve sonraki yıllara etkisi, bugün artık tartışılmaya gerek duyulmayan bir gerçektir. Bu yıllarda verilen eğitimde, çevrenin rolü oldukça büyüktür. Çevre faktörünün ilk ve en önemli unsuru ise ailedir. Çünkü aile, çocuğa en yakın ve onun üzerinde en çok söz sahibi olan ilk ve tek müessesedir. Dolayısıyla anne babalar, çocuğun ilk eğitimcileridir; ve çocuk ilk dinî bilgilerini ailesinden almalıdır.

Duygusal gelişimi içinde çocuk sevgi ve korku duygularıyla iç içe yasamaktadır. Ancak sevgi, onun için vazgeçilmez bir ruhî gıdadır. Psikologlara göre çocuğun sevgiye olan ihtiyacı, havaya, suya, besine olan ihtiyacı gibidir. Bu nedenle, çocuğa verilecek her türlü eğitimin sevgiye dayalı olması gerekmektedir.

Duygusal ve zihinsel gelişimiyle birlikte çocuk, sosyalleşerek çevresiyle ilgilenmeye başlar. Konuşma yeteneğini kazandıktan sonra ise her şey hakkında sorular sorarak, bıkıp usanmaksızın konuşur. Bu sorularla birlikte, 3-4 yaşlarından itibaren Allah hakkında sorular sormaya başlar; ve Yüce Kudret hakkındaki merakını gidermeye çalışır. Bu yaşlarda, bazen Allah hakkında, bazen de dinî kavramlar konusunda, ilginç ya da yadırganabilecek sorular da sorabilir, işte bu noktada, çocuklar hemen eleştirilerek sindirilmemeli, sorduğu sorulara büyük bir sabır ve sevgiyle cevaplar verilmeli ve çocuk aydınlatılmalıdır. Bu konuda Hz. Peygamber'in, "Herkese anlayabileceği kadar konuşulmasını" tavsiye eden hadisi örnek alınarak, verilen bilgilerin sade ve anlaşılabilir olmasına özen gösterilmelidir.

Çocuk ruhunu korku veya ceza ile disipline etmek, çocuğu bunlar vasıtasıyla sindirmek ve istenmeye davranışlardan vazgeçirmek, kısa bir zaman için söz konusudur. Bunların çocuk ruhunda tesirinin kalıcı olmadığı gibi, olumsuz sonuçlar da doğurduğu bir gerçektir. Öte yandan, dinin özüne uygun olmayan aşırı ve gereksiz baskılarla yapılan din eğitiminin faydalı olmadığı ve sonraki yaşlarda ibadetlerin terk edilmesinde, bu baskıların rolü olduğu ifade edilmektedir. Çocuğun kalbini kazanmak için yegâne duygu vardır; ki o da sevgidir. Bu nedenle, çocuklara Allah'a imân gibi önemli bir konunun öğretimi yapılırken, Kur'ân ve Hadislerin ruhuna uygun olan, sevgi, merhamet ve müsamahaya dayalı bir metod takip edilmelidir. Bunun yanı sıra, çocuklara peygamberler ve özellikle Peygamberimizin hayatını konu alan eserler okunmalı ve diğer İslâm büyüklerinin hatıraları anlatılarak çocuğa örnek alabileceği ideal karakterler sunulmalıdır. Çocuk ruhunda, yıllarca silinmeden canlılığını koruyan toplu ibadetlerin; bayram ve cuma namazlarının manevî havasından onlar da faydalandırılmalıdır.

Allah sevgisi esas alınarak, çocuğun ümit ve güven duygularını geliştiren bir imân öğretimi, çocuğa pek çok yönden fayda sağlayacak ve böyle bir eğitim sayesinde çocuk, ümit ve neşe dolu bir şekilde, hayata sevgi ile bakacaktır, insan ruhu için gerekli olan Allah korkusu ise, ancak çocuğun vicdan duygusu geliştikten sonra, bir başka ifadeyle, cennet, cehennem ve ahiret... gibi mücerred kavranılan anlayabilecek zihin yapısına sahip olduğu zaman telkin edilmelidir. 12-13 yaşlarından sonra ve gerektiği zaman ona Allah korkusunun telkini, vicdan gelişimine olumlu katkıda bulunacaktır.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Kaynak: Çocuklarımıza ALLAH'ı Nasıl Anlatalım - Prof. Dr. Mehmet Emin AY , Timaş Yay.
Hazırlayan: A.Kerim MELLEŞ | www.sumeyyediyari.com
Sayfayı Paylaşın                  Sayfayı RSS Ekleyin

 

   FORUM    ZİYARETÇİ DEFTERİ   BİZE ULAŞIN

www.mucahidler.com   |   www.hikayearsivi.net   |   www.durdane.net   |   www.sumeyyediyari.com

Hazırlayan: A.Kerim MELLEŞ

Google