Evlenebilmek için aşağıdaki şartları taşımak gereklidir;

          1.Reşit olmak; Erkeğin ve kadının 18 yaşını bitirmesi gerekmektedir. Ana baba rızası olmadan evlenmelerde kadının 15, erkeğin 17 yaşını bitirmesi gerekir. Beyanın arkasına ana onayı alınmalı ve imza, noter, resmi daire ya da muhtar tarafından onanmalıdır.

          Ana veya babadan biri ölü ise bu durum yine yukarıdaki tasdik yetkisine sahip kurumca belirtilmeli ve beyanın arkasında bulunan rıza belgesi bölümüne yazılmalıdır.

          15 yaşını bitirmemiş kız çocuğu ile 17'yi bitirmemiş erkek çocuklarının evlenmesinde yetkili mahkemeden 88. madde kararı alınır ve yine ana baba rızası alınarak yetkili kurumca rıza belgesi eklenerek onanır. Boşanmalarda evlenecek çocuğu mahkeme, anaya vermiş ise çocuğun yaşı da reşit değilse evlenmesine ana vekalet eder. Babaya verilmiş ise baba vekalet eder.

          Mahkeme kararı ile bakanı yoksa, evlenmesi gerekiyorsa vasi tayin edilerek kim bakıyorsa onun rızası alınarak kararda evlenme belgesine eklenerek evlenme akdine hazırlık aşamasına başlatılır.

          2- Mümeyyiz olmak;Sağlık durumunun, akli şuurunun yerinde olması, zührevi ve bulaşıcı hastalık taşımaması gerekmektedir.

          3- Yakın akraba olmamak.

          4- Evli olmamak. Kadınlarda boşanma varsa boşanma tarihi kesinleşme tarihine göre hesap edilerek beyana yazılır. Bu süre 300 günü geçmiyorsa Medeni Kanun'nun 95. maddesi gereğince bekleme süresini kaldıran kararı alarak evlenme evraklarına ekleyerek müracaat servisine verilir. Erkekler de boşanmalarını kütüklerine işleterek başvuruda bulunurlar. Ayrıca beyannamede boşanma tarihi yazılır.


Hazırlayan: A.Kerim MELLEŞ | www.sumeyyediyari.com

 

   FORUM    ZİYARETÇİ DEFTERİ   BİZE ULAŞIN

www.mucahidler.com   |   www.hikayearsivi.net   |   www.durdane.net   |   www.sumeyyediyari.com

Hazırlayan: A.Kerim MELLEŞ

Google